A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be assigned by reference

Filename: core/Loader.php

Line Number: 150

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

Are you an ambitious company with under 1000 employees? Win $20,000 of VMware software & services from VMware

Podmínky soutěže

Tyto podmínky soutěže stanoví pravidla pro soutěž společnosti VMware Odvážný plán – cesta k úspěchu (dale jen „soutěž“) a využívání související webové stránky www.thinkingbigcompetition.com (dale jen „webová stránka soutěže“).
Zájmena „my“ a „náš“ v příslušných tvarech v těchto pravidlech odkazují na společnost VMware International Limited se sídlem na adrese Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, County Cork, Irsko (dále jen „společnost VMware“). Zájmeno „vy“ v příslušných tvarech se vztahuje k soutěžícímu.

TERMÍNY SOUTĚŽE

Soutěž společnosti VMware začíná 21. května 2012 v 9:00 hod. středoevropského času.

Příspěvky lze zasílat až do 23:59 hod. středoevropského času 31. července 2012.

Výběr, kontaktování a vyhlášení vítěze proběhne podle níže popsaného postupu ve stanovených termínech.

CENA

Na závěr soutěže bude vyhlášen jeden vítěz soutěže (dále jen „vítěz“). Vítěz bude mít podle podmínek stanovených v tomto dokumentu nárok na obdržení ceny. Touto cenou (dále jen „cena“) bude balíček produktů a služeb společnosti VMware, jejichž souhrnná hodnota bude maximálně 20 000 dolarů (podle ceníku doporučených maloobchodních cen společnosti VMware) a které si vítěz sám zvolí tak, aby mohl realizovat svůj plán (plán je definován dále).

PŘEDPOKLADY ÚČASTI

Účast v soutěži je možná pouze při splnění všech těchto podmínek:

 • V den odeslání soutěžního příspěvku musí být účastníkovi alespoň 18 let.
 • Organizace účastníka musí mít v den odeslání soutěžního příspěvku méně než 1 000 zaměstnanců.
 • Organizace účastníka musí být registrována v alespoň jedné z těchto oblastí: Belgie, Česká republika, Dubaj, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie.
 • Soutěže se nesmí účastnit osoby spadající do těchto kategorií:
  • státní úřady a jejich zaměstnanci
  • občané Íránu, Iráku, Kuby, Libye, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie,
  • zaměstnanci, funkcionáři a vedoucí pracovníci společnosti VMware a její mateřské či dceřiné společnosti a jejich rodinní příslušníci (manžel/manželka, rodiče, sourozenci, děti) a další lidé žijící v jejich domácnosti.
POSTUP PŘIHLÁŠENÍ
 • Je třeba vyplnit registrační formulář na webové stránce soutěže.
 • Účastníci musí odeslat plán, v němž popíší, jak by naložili s cenou a jaké výhody a možnosti transformace by produkty a služby společnosti VMware přinesly jejich firmě (dále jen „plán“).
 • Plány nesmí být delší než 200 slov a musí být odeslány prostřednictvím webové stránky soutěže do 23:59 hod. středoevropského času 31. července 2012.
 • Soutěžní příspěvky se odesílají kliknutím na tlačítko „Odeslat nyní“ na webové stránce soutěže.
 • Plány musí být původním dílem účastníků.
 • Veškeré materiály související se soutěžním příspěvkem musí být odeslány v jednom z těchto jazyků: angličtina, čeština, francouzština, hebrejština (moderní), němčina, nizozemština, italština, polština, španělština, švédština, turečtina
 • Kromě těchto požadavků musí soutěžní příspěvky odpovídat také pravidlům zveřejněným v části „Pravidla soutěže“ na webové stránce soutěže.
 • Soutěže se smí zúčastnit nejvýše dva (2) soutěžící z jedné organizace. Společnost VMware si vyhrazuje právo odmítnout příspěvky, které by tento limit překračovaly.
PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU
 • Soutěžní příspěvky bude posuzovat odborná komise sestavená společností VMware.
 • Všechny příspěvky budou zhodnoceny na základě těchto kritérií:
  • přesvědčivost předložené obchodní analýzy zavedení technologií VMware, vysvětlení, jak by soutěžící využil cenu za účelem transformace podniku, jaké změny by získání ceny znamenalo pro firmu a jaké výhody by z něj pravděpodobně plynuly;
  • tvůrčí a inovativní plán využití technologií VMware a výběr konkrétních produktů, které by soutěžící zvolil, s uvedením důvodu
  • koncepce, jak by soutěžící v případě získání ceny hodnotil postup transformace podniku.
 • Odborná komise posoudí všechny platné soutěžní příspěvky a poté až deset (10) z nich zařadí do užšího výběru a kontaktuje jejich autory. Soutěžící, jejichž plány budou zařazeny do užšího výběru, může komise také požádat o doplňující informace.
 • Nakonec bude z tohoto užšího výběru určen vítěz.
 • Rozhodnutí komise jsou konečná a závazná.
VYROZUMĚNÍ VÍTĚZE
 • Jestliže vítěz souhlasil s tím, aby s ním společnost VMware natočila rozhovor o jeho soutěžním příspěvku (za účelem zveřejnění), společnost VMware jej o jeho úspěchu vyrozumí písemnou formou do 9. září 2012.
 • Jména vítěze a společností, které postoupily do užšího výběru, budou veřejně oznámena v říjnu 2012 na konferenci VMworld Europe a krátce poté budou zveřejněna také na webové stránce soutěže.
PODMÍNKY ÚČASTI
 • ÚČAST ANI VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI NEJSOU PODMÍNĚNY ZAKOUPENÍM PRODUKTU. Toto ustanovení neplatí, je-li v rozporu s platnými místními zákony nebo se zásadami firmy účastníka. Na soutěž se vztahují všechny národní, federální, provinční a místní právní předpisy a nařízení.
 • Odesláním soutěžního příspěvku v rozsahu povoleném zákonem:
  • přijímáte zde uvedené podmínky soutěže a zavazujete se, že je budete dodržovat;
  • prohlašujete a potvrzujete, že máte právo odeslat veškeré informace obsažené v soutěžním příspěvku a že tyto informace jsou pravdivé, aktuální a úplné;
  • berete na vědomí a schvalujete, že váš soutěžní příspěvek může být zpřístupněn návštěvníkům webové stránky soutěže a po ukončení soutěže může být publikován na námi zvolené webové stránce a zpřístupněn návštěvníkům této stránky. Protože váš příspěvek může být zveřejněn, doporučujeme v něm neuvádět žádné důvěrné informace. Společnost VMware nenese odpovědnost za neoprávněné použití vašeho soutěžního příspěvku, jehož se mohou dopustit návštěvníci webové stránky soutěže;
  • souhlasíte s tím, aby společnost VMware v souvislosti se soutěží bezplatně uváděla vaše jméno a stát, kraj či oblast, kde sídlí vaše společnost, na internetu, v tisku a v jiných médiích;
  • neodvolatelně a bez nároku na autorský honorář nám udělujete licenci pro celý svět a právo: (i) v souvislosti se soutěží používat, posuzovat, hodnotit, testovat a jinak analyzovat váš soutěžní příspěvek a veškerý jeho obsah a (ii) prezentovat váš soutěžní příspěvek a veškerý jeho obsah v souvislosti s marketingem, prodejem či propagací soutěže (mimo jiné na interních i veřejných vystoupeních, obchodních výstavách a snímcích k postupu k přihlašování do soutěže v tiskových zprávách) v jakýchkoli médiích, a to v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti VMware, které jsou k dispozici na stránce www.vmware.com/cz/help/privacy.html. Soutěžící mají právo zobrazit, upravit a odstranit své osobní údaje;;
  • souhlasíte s tím, že podepíšete všechny dokumenty, které můžeme my nebo námi pověřené osoby potřebovat, abychom mohli uplatnit práva, jež nám udělujete podle předchozího bodu;
  • berete na vědomí, že navzdory tomu, co je uvedeno výše, nejsme povinni váš soutěžní příspěvek jakkoli použít, a to ani v případě, že bude vyhlášen jako vítězný.
  • berete na vědomí a uznáváte, že společnost VMware mohla vytvořit či zadat vytvoření materiálů, které jsou podobné či shodné s materiály ve vašem příspěvku, a že si v souvislosti s podobností těchto materiálů společnosti VMware s vaším příspěvkem nebudete činit žádné nároky;
  • berete na vědomí a uznáváte, že nemůžeme ovlivnit, jaké informace poskytnete našim zástupcům v průběhu přihlašování a co si naši zástupci zapamatují o vašem soutěžním příspěvku. Dále berete na vědomí, že nebudeme nijak omezovat či měnit pracovní úkoly našich zástupců, kteří měli přístup k vašemu příspěvku. Souhlasíte také s tím, že pokud naši zástupci při vývoji či nasazování našich produktů nebo služeb použijí informace, jež si bezděčně zapamatovali, nevzniká nám žádný zákonný závazek, tedy mimo jiné ani žádný závazek v souvislosti s ochranou autorských práv a obchodních tajemství;
  • berete na srozuměnou a uznáváte, že vám za použití vašeho soutěžního příspěvku nepřísluší žádná odměna ani žádné ocenění, které nejsou výslovně uvedeny v těchto soutěžních podmínkách;
  • zavazujete se, že společnost VMware a její pobočky, dceřiné společnosti, dodavatele, pověřené partnery, reklamní agentury ani mateřské společnosti těchto subjektů a jejich funkcionáře, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce nebudete vinit a žalovat za případné zranění či smrt osob ani za poškození či ztrátu majetku, k nimž by mohlo dojít v souvislosti s přijetím, používání či nesprávným používáním jakékoli ceny;
  • zavazujete se společnosti VMware a jejím pobočkám a dceřiným společnostem poskytnout náhradu za veškeré odškodné, poplatky, výdaje a právní výlohy v přiměřené výši, které budou zmíněné subjekty muset zaplatit v souvislosti s porušením těchto podmínek soutěže z vaší strany;
 • Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní příspěvky, které se z jakéhokoli důvodu ztratí či zpozdí, které budou doručeny na špatnou adresu, nebudou odpovídat stanoveným požadavkům či nebudou srozumitelné, a příspěvky, které nelze považovat za úplné.
 • Společnost VMware si vyhrazuje právo vyřadit či odmítnout jakýkoli příspěvek, který podle jejího výhradního uvážení neodpovídá těmto podmínkám soutěže.
PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE CENY
 • Místo ceny nelze žádat finanční hotovost a cenu není možné vrátit. Není-li určená cena z nějakého důvodu dostupná, společnost VMware si vyhrazuje právo poskytnout místo ní vítězi náhradu stejné či vyšší hodnoty.
 • Cenu lze udělit pouze soutěžícímu, který dodržel veškerá ustanovení těchto podmínek soutěže.
 • Vítěz cenu nesmí na nikoho převést ani nesmí požadovat, aby byla vydána jinému konkrétnímu subjektu. Pokud cenu nemůže nebo nechce přijmout, může být udělena soutěžícímu, který se v pořadí stanoveném odbornou porotou umístil na druhém místě.
 • Není-li v zákoně stanoveno jinak, veškeré daně a poplatky spojené s přijetím a využíváním ceny hradí vítěz.
 • Společnost VMware má právo, uzná-li to za vhodné, pověřit dodáním ceny vítězi jednu nebo více třetích stran, například své partnery.
 • Společnost VMware odmítá odpovědnost za jakékoli spory týkající se rozdělení ceny.
 • Vítěz je povinen při používání produktů a služeb společnosti VMware, jež získá jako cenu, respektovat podmínky, jež platí pro konkrétní produkty a služby.
OBECNÉ PODMÍNKY
 • Společnost VMware si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez předchozího upozornění zrušit nebo pozměnit její pravidla či kterékoli z ustanovení těchto podmínek soutěže. Aniž by tím byla dotčena platnost výše uvedených obecných ustanovení, pro případ, že se někdo ze soutěžících dopustí podvodu nebo že řádný a poctivý průběh soutěže naruší virus, programová chyba, bot, katastrofická událost nebo jiná neočekávaná či nenadálá událost, kterou není možné předvídat ani kontrolovat, si vyhrazujeme právo soutěž zrušit, pozměnit či pozastavit, a to bez ohledu na to, zda je příčinou potíží lidská nebo technická chyba. Pokud se nepodaří najít řešení, které by umožnilo řádné dokončení soutěže, vyhrazujeme si právo zvolit vítěze ze všech účastníků, kteří splnili stanovené podmínky předtím, než byla soutěž zrušena, pozměněna či pozastavena.
 • Společnost VMware může, uzná-li to za vhodné, na webových stránkách soutěže příležitostně zveřejnit tyto podmínky soutěže v různých jazycích. Pokud by se anglická a některá z jinojazyčných verzí podmínek od sebe lišily, rozhodující bude anglické znění.
 • Jestliže společnost VMware dospěje k závěru, že jste se pokusili narušit řádný a poctivý průběh soutěže hackerstvím či podváděním jakéhokoli druhu, může po vás žádat úhradu škody v maximální výši, již povoluje zákon. Dále vás může dle svého uvážení vyřadit ze soutěže a zakázat vám účast v dalších soutěžích.
 • Veškerá rozhodnutí společnosti VMware týkající se soutěže jsou konečná a závazná.
 • Z faktu, že společnost VMware okamžitě nebo vůbec nepřistoupí k vymáhání svých práv, která vyplývají z těchto podmínek, nebo dodržování požadavků obsažených v těchto podmínkách, nelze vyvozovat, že se svých práv vzdává či podmínku ruší.
 • Bude-li některé z ustanovení těchto podmínek soutěže prohlášeno za neplatné nebo právně nevymahatelné, tato skutečnost se nijak nedotkne platnosti ostatních ustanovení těchto podmínek.
ROZHODNÉ PRÁVO

Soutěž se bude řídit právním řádem Anglie a Walesu. Účastník souhlasí s tím, aby se o případných sporech souvisejících s touto soutěží rozhodovalo výhradně v této jurisdikci a na půdě anglických soudů.

VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY SOUTĚŽE

Informace zveřejněné na webové stránce soutěže mohou být nepřesné či chybné a čas od času mohou být bez předchozího upozornění aktualizovány. Společnost VMware neručí za přesnost a úplnost těchto informací a odmítá jakoukoli odpovědnost za chyby a chybějící údaje na této stránce. Společnost VMware v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s návštěvou této stránky, jejím používáním či používáním informací, jež jsou na této stránce uvedeny.

Při práci s webovou stránkou soutěže je zakázáno:

 • jakýmkoli způsobem odesílat, zveřejňovat, kopírovat, přeposílat či distribuovat informace a jiné materiály, jejichž šíření je trestným činem nebo jež vyzývají k jednání, které může být trestným činem nebo důvodem k občanskoprávní žalobě;
 • využívat webovou stránku způsobem, který je v rozporu s platnými zákony nebo který vede k narušení práv třetích stran, mimo jiné
  • distribuovat data či programy obsahující viry, prvky napadající bránu firewall, trojské koně, červy a jakýkoli jiný škodlivý či ničivý materiál,
  • odesílat, distribuovat či zveřejňovat prostřednictvím webové stránky pomlouvačné, obscénní, pornografické či pohoršující materiály či informace a materiály obsahující nabídku výrobků, služeb či finančních produktů.

Webová stránka soutěže a její obsah jsou chráněny autorským zákonem, zákonem o ochranných známkách a dalšími zákony upravujícími duševní vlastnictví či vlastnictví obecně. Jsou majetkem společnosti VMware nebo, s jejím souhlasem, majetkem jejích poboček a dceřiných společností či společností, jimž společnost VMware poskytla řádnou licenci. Společnost VMware si tímto vyhrazuje veškerá práva k webové stránce a jejímu obsahu.

Společnost VMware může shromažďovat určité informace o původu návštěvníků, například název jejich domény.

Pokud byste nebyli spokojeni s webovou stránkou soutěže, případně s podmínkami jejího využívání a pravidly, zásadami, pokyny či postupy společnosti VMware, které s ní souvisí, jediným východiskem je přestat webovou stránku soutěže používat.

Postavte se čelem těm nejpalčivějším výzvám ve sféře IT pomocí prověřených virtualizačních řešení od společnosti VMware určených pro růst vašeho podniku

Přečtěte si náš EMEA SMB blog (v angličtině) určený malým a středním firmám a dozvíte se, jak nejlépe využít virtualizaci a cloud computing

Zjistěte, jak se malé a střední firmy transformují prostřednictvím IT a zvyšují svou pružnost, snižují náklady a zlepšují kontinuitu podnikových procesů