A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be assigned by reference

Filename: core/Loader.php

Line Number: 150

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

Are you an ambitious company with under 1000 employees? Win $20,000 of VMware software & services from VMware

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor de prijsvraag Thinking Big for Your Business (de "Prijsvraag") en het gebruik van de corresponderende website, www.thinkingbigcompetition.com (de “Prijsvraagwebsite”).
In deze regels verwijzen "we", "ons" en "onze" naar VMware International Limited, Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, County Cork, Ierland ("VMware"). "U" en "uw" verwijzen naar een kwalificerende deelnemer.

LOOPTIJD VAN DE PRIJSVRAAG

De VMware-prijsvraag gaat van start op 21 mei 2012, om 9.00u. CET.

Alle inzendingen moeten uiterlijk op 31 juli 2012 om 23.59u. binnen zijn.

De winnaar wordt geselecteerd, op de hoogte gesteld en bekendgemaakt volgens het onderstaande proces en tijdschema.

DE PRIJS

Er wordt één winnaar van de Prijsvraag aangewezen (de "Winnaar"). Onder voorbehoud van de voorwaarden in dit document, zal de Winnaar recht hebben op ontvangst van een prijs. Deze prijs (de "Prijs") zal bestaan uit een selectie VMware-producten en -diensten naar keuze van de Winnaar met een gecombineerde waarde van maximaal USD 20.000 (gebaseerd op de adviesprijzen op de prijslijst van VMware) voor het implementeren van het Voorstel van de Winnaar (zoals hieronder gedefinieerd).

KWALIFICATIE

Alle hieronder genoemde kwalificatiecriteria zijn van toepassing:

 • U dient ten minste 18 jaar oud te zijn op het moment van inzending.
 • Uw organisatie dient op het moment van inzending te bestaan uit minder dan 1.000 werknemers
 • Uw organisatie dient te zijn geregistreerd in een of meer van de volgende landen: België, Dubai, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechische Republiek, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden of Zwitserland.
 • De volgende categorieën van personen komen niet in aanmerking voor deelname aan de Prijsvraag:
  • Overheidsinstellingen of medewerkers daarvan.
  • Staatsburgers of ingezetenen van Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan of Syrië.
  • Werknemers, functionarissen en directeuren van VMware, zijn moederbedrijf en gelieerde bedrijven, alsmede hun directe familieleden (echtgenoot, ouders, broers/zussen en kinderen) en leden van het huishouden van deze werknemers, functionarissen en directeuren.
HDEELNAME
 • Bezoek de Prijsvraagwebsite en vul het registratieformulier in.
 • De deelnemers dienen een voorstel in waarin ze beschrijven hoe ze de Prijs zouden gebruiken, en de transformationele voordelen die dit naar verwachting zou brengen voor hun bedrijf (het "Voorstel").
 • Het voorstel mag niet meer dan 200 woorden lang zijn, en moet worden uiterlijk om 23.59u. CET op 31 juli 2012 via de Prijsvraagwebsite worden ingezonden.
 • Voor het inzenden van de inzending dient U te klikken op de knop “Verzenden” op de Prijsvraagwebsite.
 • Het Voorstel moet het oorspronkelijke werk van de deelnemer zijn.
 • Het ingezonden materiaal moet zijn gesteld in een van de volgende talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Modern Hebreeuws, Nederlands, Pools, Spaans, Turks of Zweeds.
 • Er geldt een limiet van twee (2) Prijsvraaginzendingen per organisatie. VMware behoudt zich het recht voor inzendingen die deze limiet overschrijden te weigeren.
 • Naast de bovenstaande vereisten dienen de inzendingen te voldoen aan de regels die zijn gepubliceerd in het gedeelte "Regels voor de Prijsvraag" van de Prijsvraagwebsite.
BEOORDELINGS- EN SELECTIEPROCES
 • Inzendingen worden beoordeeld door een door VMware samengestelde jury.
 • Elk Voorstel wordt beoordeeld op de volgende criteria:
  • De sterkte van de business case die wordt ingediend voor implementatie van VMware-technologie, waarin de deelnemer uitlegt hoe deze de investering zal gebruiken om het bedrijf te transformeren, welk verschil dit zal maken en welke voordelen de deelnemer verwacht te realiseren;
  • Creativiteit en innovatief gebruik van VMware-technologie, met een beschrijving van de VMware-producten die de deelnemer zou willen gebruiken en waarom; en
  • Blijk van de wijze waarop de deelnemer de transformatie van het bedrijf gaat meten, als de Prijs wordt gewonnen.
 • Na de beoordeling van alle kwalificerende inzendingen, selecteert de jury een kandidatenlijst van maximaal tien (10) kandidaten, die vervolgens op de hoogte worden gesteld. De kandidaten op de kandidatenlijst kunnen worden gevraagd aanvullende informatie in te dienen bij de jury.
 • Vervolgens wordt één Winnaar geselecteerd uit de kandidaten op de kandidatenlijst.
 • De beslissingen van de jury zijn definitief en bindend.
BEKENDMAKING VAN DE WINNAAR
 • De Winnaar wordt uiterlijk op 9 september 2012 schriftelijk door VMware op de hoogte gesteld, onder voorbehoud van de bevestiging dat deze bereid is door VMware te worden gefilmd (voor publicatie) in verband met de winnende inzending.
 • De identiteit van de Winnaar en de bedrijven op de kandidatenlijst wordt gepubliceerd tijdens VMworld Europe in oktober 2012, en wordt op redelijke termijn daarna tevens gepubliceerd op de Prijsvraagwebsite.
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
 • GEEN AANKOOPVERPLICHTING VOOR DEELNAME OF WINST. Ongeldig waar verboden door het toepasselijke recht of door het beleid van de organisatie van de deelnemer. Alle federale, staats-, provinciale en plaatselijke wetten en voorschriften zijn onverkort van toepassing.
 • Uitgezonderd in zover wettelijk verboden, geeft U met het inzenden van een inzending aan dat U:
  • de in dit document beschreven Voorwaarden accepteert en ermee instemt deze na te leven;
  • verklaart en garandeert dat U bevoegd bent alle informatie die in Uw inzending is opgenomen in te zenden, en dat deze informatie waarheidsgetrouw, actueel en volledig is;
  • begrijpt en erkent dat Uw inzending mogelijk kan worden ingezien door bezoekers van de Prijsvraagwebsite, en na afloop van de Prijsvraag kan worden gepubliceerd op een door ons geselecteerde website en daar door de bezoekers van de website kan worden ingezien. Om deze redenen raden we aan geen vertrouwelijke gegevens in uw inzending op te nemen. VMware niet verantwoordelijk zult houden voor ongeautoriseerd gebruik van uw inzending door bezoekers van de Prijsvraagwebsite;
  • VMware toestemming geeft uw naam en staat, land, of regio te vermelden, online en in druk, of in andere vorm, in verband met de Prijsvraag, zonder betaling of vergoeding aan U;
  • ons onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde rechten en licentie geeft om: (i) Uw inzending en alle inhoud daarvan te gebruiken, beoordelen, evalueren, testen en anderszins te analyseren in verband met de Prijsvraag; en (ii) Uw inzending en alle inhoud ervan te publiceren in verband met de marketing, verkoop of promotie van de Prijsvraag (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, interne en externe presentaties, handelsbeurzen en schermafbeeldingen van het inzendproces in persberichten) in welke media dan ook, in overeenstemming met het privacybeleid van VMware op www.vmware.com/help/privacy.html. Deelnemers hebben het recht hun persoonlijke gegevens te raadplegen, wijzigen en in te trekken;
  • ermee instemt documentatie te ondertekenen die voor ons en door ons aangewezen personen noodzakelijk is om gebruik te maken van de rechten die u hierboven hebt verleend;
  • erkent dat wij, niettegenstaande het voorafgaande, niet verplicht zijn Uw inzending voor welk doeleinde dan ook te gebruiken, zelfs als deze is geselecteerd als de winnende inzending.
  • begrijpt en erkent dat VMware mogelijk materiaal dat vergelijkbaar is met of gelijk is aan Uw inzending heeft ontwikkeld of laten ontwikkelen, en U doet afstand van alle mogelijke vorderingen op grond van eventuele overeenkomsten met Uw inzending;
  • begrijpt en erkent dat wij geen controle hebben over inkomende informatie die U bekendmaakt aan onze vertegenwoordigers in het kader van uw deelname, of over wat onze vertegenwoordigers zich zullen herinneren van uw inzending. U begrijpt ook dat we geen beperkingen opleggen aan vertegenwoordigers die toegang hebben gehad tot Uw inzending wat betreft toekomstige werktoewijzingen. U stemt ermee in dat het gebruik van informatie in het eigen geheugen van onze vertegenwoordigers bij de ontwikkeling of implementatie van onze producten of diensten ons niet wettelijk aansprakelijk maakt, ook niet, zonder beperking, op grond van het auteursrecht of het recht rond handelsgeheimen;
  • begrijpt en erkent dat u geen vergoeding of krediet zult verkrijgen voor gebruik van Uw inzending, uitgezonderd hetgeen wordt beschreven in deze Voorwaarden;
  • ermee instemt VMware en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, toeleveranciers, geautoriseerde channel partners, reclame-/promotiebureaus en hun respectieve moederbedrijven, en de functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van dergelijke bedrijven te vrijwaren tegen vorderingen en juridische stappen, zonder beperking met inbegrip van vorderingen en juridische stappen in verband met persoonlijk letsel, dood, of schade aan of verlies van eigendommen, voortvloeiend uit deelname aan de Prijsvraag of ontvangst of verkeerd gebruik van een Prijs;
  • ermee instemt VMware, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid, onkosten, uitgaven en redelijke kosten voor juridische bijstand voortvloeiend uit of in verband met schending van deze Voorwaarden door U;
 • Inzendingen die, door welke oorzaak dan ook, verloren gaan, laat binnenkomen, niet op de juiste plaats binnenkomen, onjuist, beschadigd of kennelijk onvolledig zijn, komen niet voor deelname in aanmerking.
 • VMware behoudt zich het recht voor inzendingen die naar ons exclusieve inzicht niet voldoen aan deze Voorwaarden, te diskwalificeren of af te keren.
PRIJSVOORWAARDEN
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor contanten en de Prijs kan niet worden gerestitueerd. Indien de toegewezen Prijs door welke oorzaak dan ook niet meer beschikbaar is, behoudt VMware zich het recht voor deze te vervangen voor een andere van vergelijkbare of grotere waarde.
 • Het winnen van de Prijs is onder voorbehoud van voldoende naleving van alle Voorwaarden uit dit document.
 • De Winnaar mag de Prijs niet overdragen of een andere partij aanwijzen om de Prijs in ontvangst te nemen. Indien U niet in staat of bereid bent om de Prijs te aanvaarden, kunnen we deze toekennen aan de eerstvolgende beste inzending, volgens het oordeel van de jury.
 • Uitgezonderd indien dwingend recht anders eist, is de Winnaar verantwoordelijk voor alle belastingen en kosten die verbonden zijn aan de ontvangst en/of het gebruik van de Prijs.
 • VMware is gerechtigd, geheel naar eigen inzicht, een of meer derde partijen, met inbegrip van zijn geautoriseerde channel partners, in te schakelen voor de levering van de Prijs aan de Winnaar.
 • VMware kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor geschillen met betrekking tot de levering van de Prijs.
 • Het gebruik van VMware-producten en diensten die worden ontvangen als onderdeel van de Prijs is onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende producten en diensten.
ALGEMENE VOORWAARDEN
 • VMware behoudt zich het recht voor de Prijsvraag of enig aspect van deze Voorwaarden op enig moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te annuleren of te wijzigen. Zonder af te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, behouden we ons het recht voor de prijsvraag te annuleren, wijzigen of op te schorten in geval van bedrog, een virus, bug, bot, rampzalige gebeurtenis, of andere onvoorziene of onverwachte gebeurtenis die niet redelijkerwijs kon worden geanticipeerd of waarop redelijkerwijs geen invloed kon worden uitgeoefend, en die de eerlijkheid en integriteit van de Prijsvraag beïnvloedt, ongeacht de vraag of deze gebeurtenis zich voordoet als gevolg van een menselijke of technische fout. Indien geen oplossing kan worden gevonden die de integriteit van de Prijsvraag herstelt, behouden we ons het recht voor een Winnaar te selecteren uit alle kwalificerende inzendingen die we ontvingen voordat we de Prijsvraag moesten annuleren, wijzigen of opschorten.
 • VMware kan, geheel naar eigen oordeel, van tijd tot tijd vertaalde versies van deze Voorwaarden in andere talen op de Prijsvraagwebsite publiceren. In geval van inconsistentie tussen de Engelstalige versie en de vertaalde versie, prevaleert de Engelstalige versie.
 • Indien VMware oordeelt dat U hebt geprobeerd de integriteit of legitieme werking van deze Prijsvraag geweld aan te doen door middel van bedrog, hacking of het plegen van fraude in enigerlei vorm, kunnen we proberen een schadevergoeding van U te verkrijgen voor zover maximaal wettelijk toegestaan. Daarnaast kunnen we, geheel naar eigen oordeel, U in de Prijsvraag diskwalificeren en U uitsluiten van deelname aan prijsvragen van VMware in de toekomst.
 • De beslissingen van VMware met betrekking tot alle zaken betreffende de Prijsvraag zijn definitief en bindend.
 • Eventueel uitstel of nalaten door VMware van het afdwingen van zijn rechten op grond van, of de naleving van een vereiste opgenomen in, deze Voorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen van het betreffende recht of de betreffende vereiste.
 • Indien enige bepaling van deze Voorwaarden wettelijk of naar het oordeel van een bevoegd gerechtshof nietig, ongeldig of niet af te dwingen blijkt te zijn, heeft dit geen gevolgen voor de andere bepalingen in dit document.
TOEPASSELIJK RECHT

Op de Prijsvraag is het recht van Engeland en Wales van toepassing. U stemt in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de gerechtshoven in Engeland met betrekking tot eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Prijsvraag.

GEBRUIK VAN DE PRIJSVRAAGWEBSITE

De informatie die wordt geboden op de Prijsvraagwebsite kan onnauwkeurigheden en fouten bevatten en kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. VMware garandeert de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie niet, en wijst elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen daarin van de hand. VMware zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgetreden na raadpleging en gebruik van de website en de informatie die daar wordt gepubliceerd.

Tijdens het raadplegen van de Prijsvraagwebsite is het volgende niet toegestaan:

 • informatie of ander materiaal inzenden, uploaden, publiceren, reproduceren, doorsturen of distribueren waardoor u een strafrechtelijke overtreding zou begaan of aanleiding zou kunnen geven tot een burgerrechtelijk proces, of anderen aanmoedigt dat te doen; of
 • de website op enigerlei wijze te gebruiken die in strijd is met de wet of die een schending inhoudt van de rechten van een derde partij, met inbegrip van (zonder beperking):
  • distributie van informatie of een programma dat een virus, firewall, Trojaans paard, worm of ander schadelijk of ontwrichtend materiaal bevat; of
  • op enigerlei wijze via de websites uploaden, distribueren of publiceren van materiaal of informatie van lasterlijke, obscene, pornografische of aanstootgevende aard, of dat publiciteit of een aanbod bevat van fondsen, producten of diensten.

De Prijsvraagwebsite en de inhoud die daarop wordt gepubliceerd worden beschermd door wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken en andere wetten betreffende intellectuele eigendomsrechten of rechten van eigendom, en zijn het eigendom van of staan onder toezicht van VMware, zijn dochterondernemingen of zijn gelieerde of gelicentieerde ondernemingen. VMware behoudt zich bij dezen alle rechten in verband met deze rechten voor.

VMware kan informatie verzamelen met betrekking tot de herkomst van bezoekers, bijvoorbeeld op basis van hun domeinnaam.

In het geval van ongenoegen met betrekking tot de Prijsvraagwebsite of de gebruiksvoorwaarden, de regels, het beleid, instructies of werkwijze van VMware met betrekking daartoe, is Uw enige mogelijkheid het stoppen van het gebruik van de Prijsvraagwebsite.

Los uw meest dringende IT-problemen op met VMware's bewezen virtualisatie-oplossingen, speciaal ontworpen voor groeiende bedrijven

Lees ons EMEA mkb-blog om te begrijpen hoe u virtualisatie en cloud computing ten volle kunt benutten

Ontdek hoe het mkb met IT zijn bedrijven transformeert: meer flexibiliteit, minder kosten en een verbeterde bedrijfscontinuïteit