A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be assigned by reference

Filename: core/Loader.php

Line Number: 150

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

תנאים והתניות

תנאים והתניות אלו חלים על התחרות 'חשוב גדול עבור העסק שלך' של VMware ("תחרות ועל השימוש באתר האינטרנט המתאים www.thinkingbigcompetition.com ("אתר התחרות").

במסגרת כללים אלו אנו, שלנו ואנחנו מתייחסים אל VMware International Limited, Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, County Cork, Ireland ‏(VMware) אתה ובעצמך מתייחסים למתמודד שרשאי להשתתף.

תקופת התחרות

התחרות של VMware מתחילה בשעה 9:00 לפי שעון מרכז אירופה ב- 21 במאי 2012

תאריך הסיום להגשת רעיונות יהיה בשעה 23:59 לפי שעון מרכז אירופה ב- 31 ביולי 2012

הזוכה ייבחר, יקבל הודעה ויוכרז בהתאם לתהליך ולציר הזמן שמפורט להלן.

הפרס

יהיה זוכה אחד בתחרות (הזוכה). בכפוף לתנאים ולהתניות שנקבעו בזאת, הזוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס. הפרס (הפרס) יורכב ממבחר מוצרי ושירותי VMware בהתאם לבחירתו של הזוכה, עד לערך כולל של 20,000 דולר ארה ב (בהתבסס על רשימת מחירי VMware המוצעת לקמעונאים) לשם יישום הצעתם (מוגדר להלן).

כאות

ש לעמוד בכל הקריטריונים הבאים כדי לעמוד בתנאי התחרות:

• עליך להיות בגיל 18 שנים לפחות ביום ההרשמה.
• הארגון חייב לכלול פחות מ- 1000 עובדים ביום ההרשמה.
• הארגון חייב להיות רשום באחת או יותר מהטריטוריות הבאות: אוסטריה, איטליה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דובאי, דרום אפריקה, הולנד, הרפובליקה של אירלנד, הרפובליקה של צ'כיה, ישראל, ספרד, פולין, צרפת, שבדיה, שוויץ או

• קטגוריות האנשים הבאות אינן רשאיות להשתתף בתחרות:
• גופים ממשלתיים והעובדים בהם.
• אזרחים המתגוררים במדינות: אירן, לוב, סודן, סוריה, עירק, צפון קוריאה או קובה.
•עובדים, מנהלים ודירקטורים של VMware, חברות אב וחברות בת של VMware, וכן בני משפחה קרובים (בני זוג, הורים, אחים וילדים) ובני הבית של כל עובד, מנהל או דירקטור מסוג זה.

כיצד להירשם

• בקר באתר האינטרנט של התחרות והשלם את טופס הרישום.
• על המתמודדים להגיש הצעה המפרטת את האופן שבו ישתמשו בפרס, ואת היתרונות של השינויים שניתן לבצע ושניתן לצפות שיושגו עבור העסק שלהם (ההצעה).
• ההצעות צריכות להיות באורך 200 מילים לכל היותר ויש להגיש אותן באמצעות אתר האינטרנט של התחרות עד שעה 23:59 לפי שעון מרכז אירופה ב- 9 ביולי 2012.
• כדי להגיש את הרעיון, עליך ללחוץ על הלחצן שלח כעת באתר האינטרנט של התחרות.
• על ההצעות להיות רעיון מקורי של המתמודד.
• את כל החומר הקשור לרעיון יש להגיש באחת מהשפות הבאות: איטלקית, אנגלית, גרמנית, הולנדית, ספרדית, עברית, פולנית, צ'כית, צרפתית, שבדית או טורקית.

הערכה ותהליך הבחירה

 • הערכת הרעיונות תבוצע על-ידי חבר שופטים שימונה על ידי VMware.
 • כל רעיון יוערך בהתאם לקריטריונים הבאים:
  • שימוש יצירתי וחדשני בטכנולוגיית VMware, המפרט את מוצרי VMware שבהם המתמודד ירצה להשתמש ומדוע
  • תיאור האופן שבו המתמודד ימדוד את השינוי בעסק שלו אם יזכה בפרס
  • לאחר בחינת כל הרעיונות הכשרים להשתתף, חבר השופטים יגבש רשימה סופית של עד עשרה (10) רעיונות ויודיע להם. ייתכן שהמועמדים מהרשימה הסופית יתבקשו להגיש או להציג פרטים נוספים לחבר השופטים.
  • לאחר מכן, ייבחר זוכה אחד מבין המועמדים ברשימה הסופית.
  • החלטת השופטים סופית ומחייבת.

  הכרזה על הזוכה

  • הזוכה יקבל הודעה בכתב מאת VMware עד לתאריך 9 בספטמבר 2012, בכפוף לאישור שהוא מסכים ש- VMware תצלם אותו (לצורך יחסי ציבור) לגבי הרעיון הזוכה.
  • זהות הזוכה וזהות החברות ברשימה הסופית תוכרז פומבית ב-VMworld Europe באוקטובר 2012, ובנוסף תפורסם באתר האינטרנט של התחרות זמן קצר וסביר לאחר מכן.

  תנאי ההשתתפות

  • לא נדרשת רכישה כלשהי כדי להירשם או לזכות בתחרות. אלא כאשר אסור על-ידי החוק או בגלל מדיניות הארגון של הנרשם. חלים כל החוקים והתקנות הפדרליים, של המדינה, של המחוז או החוקים והתקנות המקומיים.
  • אלא אם אסור על-פי החוק, עם הגשת הרעיון מתחייב המועמד שהוא:
   • מקבל את ה'תנאים וההתניות' ומסכים להם כמפורט להלן;
   • מייצג ומתחייב שיש לך הזכות להגיש את כל הפרטים שכלולים ברעיוןהמוצע, וכי פרטים אלו נכונים, עדכניים ושלמים;
   • מבין ומאשר שמבקרים באתר האינטרנט של התחרות עשויים לבדוק את הרעיון שהציג, וכי בתום התחרות אנו עשויים לפרסם את הרעיון באתר אינטרנט לפי בחירתנו לשם הצגה בפני המבקרים באתר. לפיכך, מומלץ שלא לכלול פרטים חסויים כלשהם ברעיון. VMware לא תישא באחריות לכל שימוש בלתי מורשה ברעיון שלך על-ידי מבקרים באתר האינטרנט של התחרות;
   • מאשר ל- VMware להשתמש בשמו, ובמדינה, בארץ או באזור המגורים שלו בצורה מקוונת ובדפוס, או בכל מדיה אחרת, בהקשר לתחרות, ללא תשלום או פיצוי;
   • מעניק לנו רישיון בלתי חוזר, ללא תמלוגים ולשימוש ברחבי העולם כדי: ‏(א) להשתמש, לסקור, להעריך, לבדוק ולנתח באופן אחר את הרעיון ואת כל תוכנו בהקשר לתחרות; וכן ‏(ב) להציג את הרעיון וכל תוכנו בהקשר לשיווק, למכירה או לקידום התחרות ‏(כולל אך לא מוגבל למצגות פנימיות וחיצוניות, תערוכות מסחר ותצלומי מסך של תהליך הרישום לתחרות והודעות לעיתונות) בכל מדיה, בהתאם למדיניות הפרטיות של VMware שנמצאת באתר www.vmware.com/help/privacy.html. למתמודדים תהיה זכות לגשת, לשנות או להוציא את הנתונים האישיים שלהם;
   • מסכים לחתום על כל תיעוד הכרחי שעשוי להידרש לנו ולמי שאנו ממנים כדי להשתמש בזכויות שאותן הענקת לעיל;
   • מאשר שלמרות האמור לעיל, אין אנו חייבים להשתמש ברעיון שלך למטרה כלשהי, גם אם הוא נבחר כרעיון הזוכה.
   • מבין ומאשר כי ייתכן ש- VMware פיתחה, או הקצתה חומרים דומים או זהים להגשה שלך, וכי אתה מוותר על תביעות כלשהן שייתכן ויש לך הנובעות מזהויות כלשהן לרעיון שלך;
   • מבין ומאשר שאיננו יכולים לשלוט במידע הנקלט שאותו תחשוף לנציגים שלנו במהלך הרישום, או במה שהנציגים ייזכרו לגבי הרעיוןשתציג. אתה מבין גם שלא נגביל משימות עבודה של הנציגים שיש להם גישה לרעיון שלך. אתה מסכים ששימוש בפרטים שנותרו כשלעצמם בזיכרון של הנציגים שלנו לשם פיתוח או פריסת המוצרים או השירותים שלנו אינו יוצר חבות חוקית מצדנו כולל, ללא הגבלה, במסגרת חוקי זכויות יוצרים או סודיות מסחרית;
   • מבין ומאשר שלא תקבל כל פיצוי או זכות על השימוש ברעיון שלך, למעט כפי שמתואר ב'תנאים והתניות' אלו;
   • מסכים לשחרר ולא לצפות לשיפוי מ- VMware וחברות הבת שלה, החברות המסונפות, הספקים, שותפי הערוץ המורשים, סוכנויות הפרסום והקידום, וכל אחד מנציגי החברות השותפות וכל אחד מהמנהלים, הדירקטורים, העובדים והסוכנויות שלהם מכל וכנגד כל תביעה או עילת תביעה, כולל, אך לא מוגבל לפציעה, מוות, או נזק או אובדן קניין, שנובעים מהשתתפות בתחרות או קבלה או שימוש לרעה בכל פרס;
   • מסכים לשפות את VMware, חברות הבת שלה והחברות המסונפות כנגד כל חבות, תשלומים, הוצאות ותשלום משפטי סביר הנובעים מתוך או בהקשר אל כל הפרה שלך של 'תנאים והתניות' אלו;
   • רעיונות שמסיבה כלשהי יילכו לאיבוד, יגיעו באיחור, יוכנו שלא כהלכה, שאינם נכונים, מסולפים, או שיוערכו כלא שלמים, לא יהיו כשירים.
   • · VMware שומרת לעצמה את הזכות לפסול או לדחות כל רעיון, על-פי שיקול הדעת היחיד והבלעדי שלה, שאינו עונה ל'תנאים והתניות' אלו.

   תנאים לפרס

   • · אין חלופת מזומנים לפרס, ולא ניתן לקבל עבורו החזר כספי. אם הפרס המיועד יהפוך לבלתי זמין מסיבה כלשהי, VMware שומרת לעצמה את הזכות להמיר אותו בפרס אחר שווה ערך או בעל ערך גבוה יותר.
   • · זכייה בפרס תלויה בעמידה בכל הדרישות שנקבעו ב'תנאים ובהתניות' המתוארים לעיל.
   • · הזוכה אינו רשאי להעביר את הפרס או למנות צד אחר לקבל את הפרס. אם אינך יכול או אינך רוצה לקבל את הפרס, אנו עשויים להעניק אותו לרעיון הטוב ביותר הבא, כפי שיקבע חבר השופטים.

   • למעט אם נדרש אחרת על-ידי החוק, , כל המסים והתשלומים שמשויכים לקבלת הפרס או השימוש בו יהיו באחריות הזוכה.
   • VMware תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להעסיק צד שלישי אחד או יותר, כולל שותפי הערוץ המורשים שלה, בהענקת הפרס לזוכה.
   • VMware לא תישא באחריות לכל מחלוקת ביחס לחלוקת הפרס.
   • השימוש שהזוכה יעשה בכל המוצרים והשירות של VMware שמתקבלים כחלק מהפרס יהיה כפוף לתנאים ולהתניות שחלים על מוצרים ושירותים כאלו.
    

   תנאים כלליים

   • · VMware שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את התחרות או כל היבט של 'תנאים והתניות' אלו בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מבלי לפגוע בזכויות של כלליות הסעיפים הבאים, אם אדם ירמה, או אם יופיעו וירוס, באג, תוכנית Bot, אירוע קטסטרופלי, או כל אירוע בלתי צפוי אחר שלא ניתן לחיזוי או שליטה סבירים ישפיע על ההגינות ו/או היושרה של התחרות, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל, לשנות או להשהות את התחרות, בלי להתחשב בשאלה אם האירוע המדובר הוא כתוצאה משגיאה אנושית או טכנית. אם לא יימצא פתרון להחזרת התחרות למצב תקין, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבחור זוכה מבין הרעיונות הכשירים שהתקבלו לפני שנאלצנו לבטל, לשנות או להשהות את התחרות.
   • · VMware עשויה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת, לפרסם גרסאות מתורגמות של 'תנאים והתניות' אלו באתר האינטרנט של התחרות. במקרה של חוסר עקביות בין הגרסה בשפה האנגלית לבין הגרסה המתורגמת, תינתן עדיפות לגרסה בשפה האנגלית.
   • אם VMware תחשוב שניסית לפגוע במהלכה התקין או בחוקיות של התחרות על-ידי רמאות, פריצה, או ביצוע הונאה בדרך כלשהי, ייתכן שנתבע ממך נזקים עד למידה המרבית המותרת בחוק. יתר על כן, אנו עלולים, על-פי שיקול דעתנו הבלעדי, לפסול את השתתפותך בתחרות, ולאסור עליך להשתתף בתחרויות עתידיות כלשהן של VMware.
   • ההחלטות של VMware הן סופיות ומחייבות בכל הנושאים שקשורים לתחרות.
   • כל מקרה שבו VMware מאחרת בביצוע או אינה מבצעת את אכיפת הזכויות הנכללות, או מימוש של אחת מהדרישות שכלולות ב'תנאים והתניות' אלו, לא יתפרשו כוויתור על זכות או דרישה כזו.
   • אם תנאי כלשהו של 'תנאים והתניות' אלו יוכרז כמבוטל, לא חוקי או בלתי ניתן לאכיפה לפי חוק על-ידי בית משפט או רשות שיפוטית מתאימים, הצהרה כזו לא תשפיע באופן כלשהו על התנאים אחרים הכלולים בזאת.
   החוק החל
   התחרות תהיה כפופה לחוקי אנגליה וויילס, ואתה מסכים לרשות השיפוטית ולמקום המשפט הבלעדיים של בתי המשפט של אנגליה בכל מחלוקת שתנבע מהתחרות. שימוש באתר האינטרנט של התחרות המידע שמסופק באתר האינטרנט של התחרות עלול לכלול חוסר דיוקים או שגיאות, ועשוי להיות מעודכן בכל עת ללא הודעה מראש. VMware אינה מבטיחה את הדיוק או השלמות של מידע זה, ודוחה כל חבות או אחריות לשגיאות או להשמטות שהוא עלול להכיל. בשום תנאי VMware לא תהיה אחראית לנזקים שנגרמו אחרי הגישה או השימוש באתר האינטרנט ובמידע הכלול בו. בעת הגישה לאתר האינטרנט של התחרות, אינך רשאי:
   • לשלוח, להעלות, לפרסם, לשחזר, להעביר או להפיץ באופן כלשהו את המידע או חומרים אחרים כלשהם שיוצרים או מעודדים התנהגות שעלולה להיחשב כפשע או לגרור תביעה אזרחית;
    
   • להשתמש באתר האינטרנט בדרך כלשהי שנוגדת את החוק או שמפרה זכויות של צד שלישי, כולל (ללא הגבלה):
    
   • הפצת מידע או תוכנית כלשהם שמכילים וירוסים, חומת אש, סוס טרויאני, תולעת, או כל חומר מזיק או הרסני; או
    
   • העלאה, הפצה או פרסום באופן כלשהו דרך אתרי האינטרנט חומר או מידע בעלי אופי של הוצאת דיבה, תועבה, פורנוגרפיה, פוגעני או שמכיל פרסום או הצעה למימון, למוצרים או לשירותים.
   אתר האינטרנט של התחרות והתוכן שמפורסם בו, מוגנים בחוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים המנהלים זכויות קניין רוחני או זכויות בעלות, ושמהווים את הקניין, או שנמצאים בשימוש של VMware, חברות הבת, החברות המסונפות או חברות הפועלות ברישיון. VMware שומרת בזאת את כל הזכויות בהקשר לזכויות כאלו. VMware עשויה לאסוף פרטים על מקור המבקרים, דוגמת שם הדומיין שלהם. במקרה של חוסר שביעות רצון הקשור לאתר האינטרנט של התחרות או לתנאי השימוש, הכללים, המדיניות, ההוראות או הנהלים של VMware הקשורים לכך, הפתרון היחיד הוא הפסקת השימוש באתר האינטרנט של התחרות.

פתור את בעיות ה-IT הבוערות ביותר שלך עם פתרונות הוירטואליזציה של VMware שמאפשרים גמישות מלאה עם הגידול הפעילות העסקית

קראו את הבלוג שלנו בנושא עסקים קטנים ובינוניים (SMB) כדי להבין כיצד לרתום את הוירטואליזציה ומחשוב הענן לטובתכם

גלה כיצד עסקים קטנים ובינוניים יכולים להשתנות בעזרת ה-IT שישפר את מהירות הביצועים תוך הפחתת עלויות ושיפור רצף העבודה