A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be assigned by reference

Filename: core/Loader.php

Line Number: 150

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

Are you an ambitious company with under 1000 employees? Win $20,000 of VMware software & services from VMware

Terms and Conditions

Dessa villkor gäller VMwares tävling Tänk stort om ditt företag (”tävlingen”) och bruket av motsvarande webbplats, www.thinkingbigcompetition.com (”tävlingswebbplatsen”).

I dessa regler syftar ”vi”, ”vår” och ”oss” på VMware International Limited, Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, County Cork, Irland (”VMware”). ”Du” och ”dig” syftar på en behörig deltagare.

TÄVLINGSPERIOD

VMwares tävling inleds klockan 09:00 centraleuropeisk tid 21 maj 2012.

Sista anmälningsdatumet är klockan 23:59 centraleuropeisk tid 31 juli 2012.

Vinnaren väljs ut, meddelas och tillkännages enligt den process och det schema som anges nedan.

PRISET

En person vinner tävlingen (”vinnaren”). Med förbehåll för villkoren som kommer till uttryck här är vinnaren berättigad till ett pris.Priset (”priset”) skall bestå av ett urval av VMwares produkter och tjänster som användaren väljer själv upp till ett sammanlagt värde av 20 000 amerikanska dollar (enligt VMwares förslag på pris i detaljhandelsledet) i syfte att realisera förslaget (som definieras nedan).

BEHÖRIGHET
Följande behörighetskriterier gäller:
 • Du måste vara minst 18 år på anmälningsdagen.
 • Ditt företag får inte ha fler än 1 000 anställda på anmälningsdagen.
 • Ditt företag måste vara registrerat i ett eller flera följande länder: Belgien, Dubai, Frankrike, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland eller Österrike.
 • Följande kategorier av människor får inte delta i tävlingen:
  • Myndigheter eller anställda på myndigheter.
  • Medborgare eller bosatta i Iran, Irak, Kuba, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien.
  • Personal, tjänstemän och ledningen på VMware, moderföretaget och dotterbolagen samt deras närmsta familj (äkta hälft, föräldrar, syskon och barn) och medlemmar av hushållet hos personalen, tjänstemännen eller ledningen.
Hur du anmäler dig
 • Besök tävlingens webbplats och fyll i anmälningsformuläret.
 • Deltagarna måste skicka in ett förslag på hur de kommer att använda priset och vilka förväntade fördelar det skulle ge företaget (”förslaget”).
 • Förslagen får inte vara längre än 200 ord och måste skickas in via tävlingens webbplats senast klockan 23:59 centraleuropeisk tid 9juli 2012.
 • Om du vill anmäla dig måste du klicka på knappen Skicka på tävlingens webbplats.
 • Förslaget måste vara deltagarens eget.
Alla anmälningsuppgifter måste skickas in på något av följande språk
 • : engelska, franska, italienska, modern hebreiska, nederländska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska eller tyska.
 • Högst två (2) tävlingsbidrag får lämnas per företag. VMware förbehåller sig rätten att underkänna alla anmälningar som överskrider denna gräns.
 • Utöver de ovanstående kraven måste anmälningarna följa de regler som anslås i avsnittet Tävlingsregler på tävlingens webbplats.
BEDÖMNING OCH URVAL
 • Anmälningarna bedöms av en panel som sätts samman av VMware.
 • Varje förslag bedöms enligt följande kriterier:
 • Styrkan i det inskickad affärsförslaget med en förklaring av hur den tävlande kommer att använda teknik från VMware för att omvandla sitt företag. Samt även vilken skillnad VMwares teknik skulle göra för företaget och vilka fördelar man förväntar sig.Kreativitet och innovativt bruk av VMwares teknik, med en kort beskrivning av vilka produkter från VMware som den tävlande skulle vilja använda och varför.Exempel på hur den tävlande skulle kunna mäta fördelarna med vinsten om den skulle delas ut till honom eller henne.Efter en genomgång av de behöriga tävlingsbidragen väljer panelen ut och meddelar högst tio (10) kandidater om att de har gått vidare. Kandidaterna på denna lista kan bli ombedda att skicka in eller ge panelen ytterligare information.
 • Därefter väljs en vinnare bland dessa kandidater.
 • Domarnas beslut är slutgiltigt och bindande.
MEDDELANDE TILL VINNAREN
 • Vinnaren skall meddelas av VMware skriftligen senast 9september 2012. Vinnaren måste ställa upp på att bli filmad (filmen kommer att visas upp offentligt) av VMware. Filmen handlar om det vinnande bidraget.
 • Vinnarens identitet och de högst tio särskilt utvalda företagen kungörs offentligt på VMworld Europe i oktober 2012 och publiceras även på tävlingens webbplats inom rimlig tid därefter.
VILLKOR FÖR DELTAGANDE
 • INGA KÖP KRÄVS FÖR ATT DELA ELLER ATT VINNA. Erbjudandet gäller inte där det är förbjudet i tillämplig lag eller om policyn på deltagarens företag förbjuder det. Alla federala, statliga, provinsiella och lokala lagar och föreskrifter gäller.
 • Genom att skicka in en anmälan (förutom i den mån lagar inte medger det):
  • godkänner och samtycker du till villkoren i detta dokument,
  • garanterar du att du har rätt att skicka in alla de uppgifter som finns med i din anmälan och att dessa uppgifter är sanna, aktuella och kompletta,
  • förstår och tillstår du att din anmälan kan ses av besökare på tävlingens webbplats och att den efter att tävlingen är över kan publiceras på en webbplats vi väljer så att besökarna på den webbplatsen kan se den. Därför rekommenderar vi att du inte lämnar några konfidentiella uppgifter i din anmälan. VMware skall inte hållas ansvarigt för obehörigt bruk av din anmälan av besökarna på tävlingens webbplats,
  • godkänner du att VMware får avslöja ditt namn och namnet på din stat, ditt land eller din bostadsregion på nätet och i tryck, eller i något annat medium, i samband med tävlingen, utan ersättning eller kompensation till dig,
  • ger du oss en oåterkallelig, royaltyfri, världsomspännande rätt att: (i) använda, granska, bedöma, testa och på annat sätt analysera din anmälan och innehållet i den i samband med tävlingen, och (ii) visa upp din anmälan och innehållet i den i samband med marknadsföring, försäljning eller reklam för tävlingen (däribland interna och externa presentationer, på mässor och i skärmdumpar av tävlingens anmälningsprocess i pressmeddelanden) i vilket medium som helst och i enlighet med VMwares personuppgiftspolicy på adressen www.vmware.com/help/privacy.html. Alla som anmäler sig har rätt att få tillgång till, ändra och be att få undandra sina personliga uppgifter,
  • godkänner du att underteckna all nödvändig dokumentation som kan vara nödvändig för oss och våra efterträdare att utnyttja de rättigheter som du har tilldelat oss ovan,
  • tillstår du oaktat det ovanstående att vi inte är skyldiga att använda din anmälan för något som helst syfte, även om det har valts ut som det vinnande bidraget.
  • förstår och tillstår du att VMware kan ha tagit fram eller beställt material som liknar eller är identiskt med ditt bidrag, och du avstår från eventuella anspråk som du kan ha som ett resultat av några likheter med ditt bidrag,
  • förstår och tillstår du att vi inte kan kontrollera den information som du avslöjar för våra representanter då du anmäler dig, eller vad våra representanter kommer att komma ihåg om din anmälan. Du förstår även att vi inte kommer att begränsa arbetsuppgifterna för representanter som har haft tillgång till din anmälan. Du samtycker till att bruket av informationen som våra representanter minns då vi utvecklar eller distribuerar våra produkter eller tjänster inte ger upphov till en laglig skyldighet för oss, däribland enligt upphovsrättslagstiftningen eller affärshemlighetslagstiftningen;
  • förstår och tillstår du att du inte får någon kompensation eller kredit hos oss för att vi gör bruk av din anmälan, annat än enligt beskrivningen i dessa villkor,
  • samtycker du till att VMware med dotterbolag, närliggande företag, leverantörer, auktoriserade kanalpartner, annonsbyråer och samtliga deras moderbolag och varje sådant företags tjänstemän, ledning, personal och agenter hålls skadeslösa i fråga om alla yrkanden eller alla rättsgrunder, däribland på grund av kroppsskada, dödsfall eller skador på eller förlust av egendom, som uppkommer genom deltagande i tävlingen eller mottagande eller bruk eller missbruk av ett pris,
  • samtycker du till att hålla VMware, dess dotterbolag och tillhörande företag skadeslösa gentemot alla skadeståndskrav, avgifter, utgifter och rimliga advokatarvoden som uppkommer på grund av eller i samband med något brott mot dessa villkor av dig,
  • Anmälningar som av någon anledning går förlorade, kommer in för sent, skickas till fel ort, är inkorrekta eller förvanskade eller anses vara inkompletta är inte behöriga att delta.
  • VMware förbehåller sig rätten att diskvalificera eller förkasta alla anmälningar som vi efter eget gottfinnande bedömer inte uppfyller dessa villkor.
PRISVILLKOR
 • Inga kontanter betalas ut i stället för priset, och priset är inte återbetalbart. Om det valda priset av någon anledning inte går att leverera förbehåller sig VMware rätten att ersätta det med något annat med lika stort eller större värde.
 • Vinsten av priset är avhängigt av att alla villkor som kommer till uttryck här efterlevs.
 • Vinnaren får inte överlåta eller utse någon annan part att ta emot priset. Om du inte kan eller vill ta emot priset kan vi dela ut det till det näst bästa bidraget, enligt domarpanelens bedömning.
 • Om lagen medger det skall vinnaren bära ansvaret för alla skatter och avgifter som uppkommer i samband med mottagandet och/eller bruket av priset.
 • VMware har rätt att efter eget gottfinnande anlita en eller flera tredje parter, däribland sina auktoriserade kanalpartner, vid leveransen av priset till vinnaren.
 • VMware har inget ansvar för någon tvist angående spridningen av priset.
 • Vinnarens bruk av någon av VMwares produkter eller tjänster som erhålls som del av priset skall vara underställt de villkor som gäller sådana produkter och tjänster.
 
ALLMÄNNA VILLKOR
 • VMware förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen eller någon aspekt av dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Utan inverkan på allmängiltigheten hos det ovanstående förbehåller vi oss – om någon fuskar eller något virus, ett programfel, en katastrof eller någon annan oförutsedd eller oväntad händelse som inte rimligen kan förväntas eller kontrolleras påverkar rättvisan och/eller integriteten hos tävlingen – rätten att annullera, ändra eller tillfälligt avbryta tävlingen, oavsett om händelsen i fråga beror på den mänskliga faktorn eller ett tekniskt fel. Om det inte går att hitta en lösning för att göra tävlingen rättvis igen, förbehåller vi oss rätten att välja vinnaren bland alla de behöriga bidragen vi tog emot innan vi blev tvungna att annullera, ändra eller tillfälligt avbryta tävlingen.
 • VMware kan efter eget gottfinnande från tid till annan publicera översatta versioner av dessa villkor på olika språk på tävlingens webbplats. Om det föreligger någon motsägelse mellan versionen på engelska och den översatta versionen är det den engelska versionen som skall gälla.
 • Om VMware anser att du har försökt äventyra tävlingens integritet eller legitima funktion genom att fuska, hacka eller begå bedrägeri på något sätt, kan vi stämma dig i den omfattning lagen medger det. Vidare kan vi efter eget gottfinnande diskvalificera dig från tävlingen och förbjuda dig att delta i alla framtida VMware-tävlingar.
 • VMwares beslut är slutgiltiga och bindande i alla frågor som rör tävlingen.
 • Eventuella dröjsmål eller underlåtelse från VMwares sida att hävda sina rättigheter enligt, eller uppfyllandet av något krav i, dessa villkor skall inte tolkas som att VMware avsäger sig en sådan rättighet eller ett sådant krav.
 • Om någon bestämmelse i dessa villkor förklaras ogiltig eller omöjlig att verkställa av en behörig domstol, skall detta inte påverka de övriga bestämmelserna häri på något vis.
TILLÄMPLIG LAG

Tävlingen regleras av lagarna i England och Wales och du samtycker till att domstolarna i England har exklusiv domsrätt i alla tvister som uppstår på grund av den här tävlingen.

BRUK AV TÄVLINGSWEBBPLATSEN

Informationen på tävlingswebbplatsen kan innehålla oriktiga upplysningar eller fel, och den kan uppdateras när som helst utan föregående meddelande. VMware garanterar inte att dessa uppgifter är korrekta eller fullständiga och frånsäger sig allt ansvar för fel och utelämnanden. VMware kommer under inga omständigheter att hållas ansvarigt för skador som uppstår efter att någon ansluter till och använder webbplatsen och den information den innehåller.

När du ansluter till tävlingswebbplatsen får du inte:

 • lägga upp, överföra, reproducera, vidarebefordra eller på något vis distribuera informationen eller några andra material som utgör eller uppmuntrar till beteende som skulle kunna anses vara en straffbar handling eller som kan ådra sig civilrättsliga processer, eller
 • använda webbplatsen på något sätt som bryter mot lagen eller som gör intrång i en tredje parts rättigheter, däribland (utan begränsning):
  • distribution av någon information eller något program som innehåller ett virus, en brandvägg, en trojansk häst, en mask eller något annat skadande eller omstörtande material, eller
  • överföring, distribution eller publicering på något sätt på webbplatserna av något material eller någon information med förtalsliknande, obscen, pornografisk eller stötande karaktär eller som innehåller reklam eller erbjudande om pengar, produkter eller tjänster.

Tävlingswebbplatsen och innehållet på den skyddas av upphovsrätts-, varumärkes- och andra lagar som gäller immateriell egendomsrätt eller äganderätt, och antingen tillhör eller står under överinseende av VMware, dess dotterbolag eller licensierade företag. VMware förbehåller sig härmed samtliga rättigheter vad avser sådana rättigheter. VMware kan samla in information om varifrån besökarna kommer, såsom deras domännamn. Om du är missnöjd med tävlingswebbplatsen eller VMwares villkor, policy, instruktioner eller bruk i fråga om den, är din enda utväg att sluta använda tävlingswebbplatsen.

Lös dina mest angelägna IT-utmaningar med VMwares beprövade virtualiseringslösningar som är byggda för den växande verksamheten

Läs vår blogg EMEA SMB (om små och medelstora företag) för att förstå hur du kan utnyttja virtualisering och cloud computing

Ta reda på hur små och medelstora företag förändrar sin verksamhet genom IT med ökad smidighet, lägre kostnader och förbättrad kontinuitet i verksamheten